Dotychczasowe publikacje CPK

Książki wydane i dostępne w Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
w ostatnich 2-latach pracy Klubu Literackiego „Praska Przystań Słowa"


(można je nabyć na spotkaniach literackich prowadzonych w CPK)

- Małgorzata Irena Sikorska, „Ikebana. Wiersze". W-wa 2012 r., Komograf, s.260, Posłowie: Paweł Siczyński i Jan Z.Brudnicki, ilustr.
- Zdzisław Ryszard Głuchowski, „Eseje kosmiczne": „Profesor", „Załoga Sigmariona", „Witarantor", W-wa 2012, Wydawnictwo LINGBRETT, Przedm., Jan Z.Brudnicki. s.279, portr. Wydana pośmiertnie proza fantastyczno-naukowa praskiego dziennikarza i fotografika.
- Urszula Białecka, „Małe królestwo". Posł. Jan Z.Brudnicki. Ilustracje: Piotr Wollenberg. Kielce 2008, STON2, s.172.Cykl opowiadań o małych miasteczkach, utrzymanych w stylu prozy magicznej.
- Dorota Ryst, „Punkty przecięcia", W-wa 2011, Stow.Salon Literacki, Foto. autorka, s. 62, portr. Tom ambitnych wierszy.
- Kazimierz Ratoń, „Dziennik.Prozy. Teksty Krytyczne". Przedmowa i archiwa rękopisów Jan Zdzisław Brudnicki. Red. i posłowie Magdalena Boczkowska. Mikołów 2012 Instytut Mikołowski, s.168, portr., il. Biografia i odczytana z rękopisów spuścizna śląsko-warszawskiego poety (1942-1982), promowana w Centrum Promocji Kultury, oceniana jako uniwersalne Słowo i Przesłanie.
- Paweł Podlipniak, „Karmageddon", W-wa 2012, Stow. Salon Literacki, s. 53, portr. Tom poetycki autora-laureata Konkursu Literackiego Praska Przystań Słowa, promowanego w Centrum, nawiązujący do wątków biblijnych, z motywem pięknych listów do Anny.
- Elżbieta Kwiatkowska-Szczęsna, „Taniec zielony. Wiersze". Ilustr.Autorki. Wstęp Jan Z. Brudnicki, s.75. Tom wierszy, fraszek i piosenek opracowany na warsztatach w Centrum Promocji Kultury Praga Południe. W-wa 2011, Wyd. Kś. IBIS
- Michał Maczubski, „Lotność dnia". Portr. Posł. Jan Z. Brudnicki. Tom wierszy z zawodu architekta, zamiłowanego w malarstwie i fotografii. Z impresji i krajobrazów rodzi się niepowtarzalna uroda słowa.


W tym tygodniu polecamy