BIP


BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Deklaracja dostępności CPK

.................................................
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO "STARSZY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH"

Ogłoszenie o naborze

Wynik naboru

................................................
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH"

Ogłoszenie o naborze

Wynik naboru

................................................
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA KKG

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Klubu Kultury Gocław

OGŁOSZENIE - WYNIK NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA KKG
...............................................


POSTĘPOWANIA:
................................................

Informacja o postępowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej


................................................

Informacja o postępowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)
....................................................

Informacja o postępowaniu na "Dostawę fabrycznie nowego nagłośnienia frontowego oraz systemu monitorowego wraz osprzętem i kablami na salę widowiskową dla Centrum Promocji Kultury Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z jego zestrojeniem".
.................................................

Informacja o postępowaniu na zakup i dostawę fortepianu dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
................................................

Informacja o postępowaniu na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (wskazanych poniżej) w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2021 roku.
................................................

Informacja o postępowaniu na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż.) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2021 roku.
................................................

Informacja o postępowaniu na kompleksową zewnętrzną obsługę Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2021 r. w zakresie BHP

................................................


Informacja o postępowaniu na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2021 r.
................................................

Informacja o postepowaniu na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w 2021 roku

................................................

Informacja i postępowaniu na remont podłogi sali wielofunkcyjnej w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

....................................... 

Informacja o postępowaniu na zakup i dostawa fabrycznie nowej kotary scenicznej wraz z innym wyposażeniem (komplet) do sali widowiskowej siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z transportem i montażem oraz demontażem i utylizacją starej kotary (komplet)

........................................

Informacja o postępowaniu na wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia w obiektach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w 2020 roku.
...............................................

Informacja o postępowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
....................................................
Informacja o postępowaniu - wynajem namiotów w kolorze białym wraz z transportem, montażem i demontażem w związku z organizowanym „Świętem Saskiej Kępy 2020". - postępowanie unieważnione
.......................................................
Informacja o postępowaniu na prowadzenie zajęć - "Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe - zajęcia edukacyjne w formie przeprowadzenia warsztatów i rodzinnych pokazów naukowych prowadzonych przez naukowców-pasjonatów"
................................................

Informacja o postępowaniu na kompleksową zewnętrzną obsługę Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2020 r. w zakresie BHP
..................................................
Informacja o postępowaniu na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż.) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w 2020 roku.
.................................................
Informacja o postępowaniu na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2020 r.

 .........................................................................

Informacja o postępowaniu - konserwacja węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2020 r.

......................................................

Informacja o postępowaniu - serwis klimatyzacji i wentylacji w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w 2020r.

........................................................
Informacja o postępowaniu - dostawa i montaż klimatyzacji w Klubie Kultury Seniora (filii Centrum Promocji Kultury w dz. Praga-Południe m.st. Warszawy)
.........................................................
Informacja o postępowaniu - "Dystrybucja i dostawa ciepła dla obiektu siedziby CPK"
..........................................................
Informacja o postępowaniu - "Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem różnych klocków Lego" dla dzieci od 8 do 10 lat ".
.........................................................
Informacja o postępowaniu na wdrożenie czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizowanego Święta Saskiej Kępy 2019 pod nazwą „Jak dobrze mieć sąsiada" wg załączonego projektu czasowej organizacji ruchu.
..........................................................
Informacja o rozpoczęciu postępowania na wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz ze scenicznym ekranem ledowym (wraz z realizacją), garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby organizowanego Święta Saskiej Kępy 2019 pod nazwą „Jak dobrze mieć sąsiada".
..........................................................

Informacja o postępowaniu na wynajem namiotów w kolorze białym wraz z transportem, montażem i demontażem w związku z organizowanym Świętem Saskiej Kępy 2019 pod nazwą „Jak dobrze mieć sąsiada"

Informacja o postępowaniu na kompleksową zewnętrzną obsługę Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2019 r. w zakresie BHP.

Informacja o postępowaniu na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż.) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w 2019 roku.

 

Informacja o postępowaniu na wykonywanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku

 


 

Informacja o postepowaniu na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (wskazanych poniżej) w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2019 roku.

Informacja o postępowaniu na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2019 roku.

Informacja o postepowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
------------------------------

  Informacja o postępowaniu na wykonanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 pod nazwą „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku im. J. Polińskiego", „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku Znicza", „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci na Placu Szembeka" oraz „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku nad Balatonem" poprzez wystawienie spektakli, obsługę techniczną i kompleksową całości zadania w ramach projektów.

Informacje o postępowaniu na "Wykonanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Kino Plenerowe w Parku im. J. Polińskiego w Warszawie oraz Kino Plenerowe na Tarasie" poprzez obsługę techniczną i kompleksową całości zadania w ramach projektów".


Informacje o nowym postępowaniu na wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz ze scenicznymi ekranami ledowymi (wraz z realizacją), garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby Święta Saskiej Kępy 2018r.

Informacja o postępowaniu na wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz ze scenicznymi ekranami ledowymi (z realizacją całości), garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby Święta Saskiej Kępy 2018 r.
 - postępowanie unieważnione.
 

Informacja o postępowaniu na wynajem namiotów w kolorze białym wraz z transportem, montażem i demontażem w związku z organizowanym „Świętem Saskiej Kępy 2018.

Postępowanie na wymianę urządzeń systemu telewizji dozorowej na istniejącej instalacji w siedzibie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Postępowanie na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r.

Informacja o postepowaniu na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r.

Informacja o postępowaniu na wykonanie reklamy świetlnej na obiekcie filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy tj. PIK „AKWARIUM"

Informacja o postępowaniu na zewnętrzną obsługę Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku w zakresie BHP

Informacja o prowadzonym postępowaniu na "Opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku".

Informacja o prowadzonym postępowaniu na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku.

Informacja o postępowaniu na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Centrum Promocji Kultury w 2018 r.


Informacja o postępowaniu na dostawę i dystrybucję energii cieplnej dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury

Informacja o postępowaniu na wynajem sceny, garderób z zapleczem, nagłośnienia, oświetlenia wraz ze scenicznymi ekranami ledowymi oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby Święta Saskiej Kępy 2017 organizowanego pod hasłem „Saska Kępa - Twoja młodość"


Postępowanie na wykonanie projektu w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Co wiemy o Saskiej Kępie" poprzez przeprowadzenie badania społecznego - sporządzenie ewaluacji projektu "Święta Saskiej Kępy" (edycje z lat 2006-2016) i wykonanie raportu 

W tym tygodniu polecamy