BIP


Informacja o postępowaniu - konserwacja urządzeń dźwigowych

Informacja o przeprowadzonym postępowaniu na wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych w CPK w 2016 r.

1.
Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz cenowy

3. Formularz ofertowy

4. Istotne postanowienia umowy

5. Oświadczenie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW


W tym tygodniu polecamy