BIP


Informacja o postępowaniu - dostawa aparatow telefonicznych

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę aparatów telefonicznych IP CISCO dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZPYTANIE II


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania

2. Zaproszenie do złożenia oferty

3. Formularz cenowy

4. Formularz ofertowy

5. Istotne postanowienia umowy

6. Oświadczenie

7. Załącznik do umowy

W tym tygodniu polecamy