BIP


Informacja o postępowaniu - Wentylacja 2 2018

Postepowanie na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r.


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- UNIEWAŻNIENIE 

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 1
.
4. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3
.
6. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4
.
7. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
.
8. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY


W tym tygodniu polecamy