BIP


Informacja o postepowaniu - wdrożenie czasowej organizacji ruchu - ŚSK

Informacja o postepowaniu na wdrożenie czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizowanego Święta Saskiej Kępy 2019 pod nazwą „Jak dobrze mieć sąsiada" wg załączonego projektu czasowej organizacji ruchu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o postępowaniu
.
2. Zaproszenie do złożenia oferty
.
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
.
4. Oświadczenie - załącznik nr 2
.
5. Ramowy projekt umowy - załącznik nr 3
.
6. Opis
.
7. Plan orientacyjny
.
8. Zdjęcie wysepka Wersalska Rondo Wolframa
.
9. Rys 1
.
10. Rys 2
.
11. Rys 3
.
12. Rys 4
.
13. Rys 5
.
14. Rys 6
.
15. Rys 7
.
16. Rys 8
.
17. Rys 9
.
18. Rys 10
.
19. Rys 11
.
20. Rys 12
.
21. Rys 13
.
22. Rys 14
.
23. Rys 15
.
24. Rys 16
.
25. T0
.
26. T1
.
27. T2
.
28. T3
.
29. T4
.
30. T5
.
31. T6
.
32. T7
.
33. T8

W tym tygodniu polecamy