BIP


Informacja o postępowaniu - inwentaryzacja 2020

Informacja o postępowaniu na wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia w obiektach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w 2020 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZMIANA ZAPISÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

UWAGA. Pozycja nr 3 jest nieaktualna. Nowy FORMULARZ OFERTOWY poniżej:
FORMULARZ OFERTOWY NOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
.
1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - ZAŁĄCZNIK NR 3
.
6. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

W tym tygodniu polecamy