BIP


Informacja o postępowaniu - dystrybucja i dostawa ciepła powtórne

Informacja o postepowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-południe m.st. Warszawy - POSTĘPOWANIE POWTÓRNE

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
.
PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI
.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


DOKUMENTY DO POBRANIA:
.
1. Ogłoszenie o postępowaniu
.
2. SWZ
.
3. Formularz ofertowy
.
4. Formularz cenowy
.
5. Oświadczenie
.
6. Projekt umowy
.
7. Zobowiązanie
.
8. Wykaz podwykonawców

W tym tygodniu polecamy