Festiwal im. Jonasza Kofty

2015-01-14

Festiwal im. Jonasza Kofty

 

 

 

 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

FORMAT PDF

Gratulacje!REGULAMIN IX Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY
„MOJA WOLNOŚCI" 2015

organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
tel. 726 55 60 12
jerzy.mamcarz@wp.pl
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 277 08 20
sekretariat@cpk.art.pl


1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),
b) własnego autorstwa powstałe w poetyce Jonasza Kofty,
c) innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów...),
punkty a, b i c mogą przenikać się.
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego, biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych materiałów, może zakwalifikować do udziału w konkursie utwory w pełni autorskie powstałe w poetyce Patrona Festiwalu oraz odrzucić z powodów poza artystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 07 maja 2015r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
6. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD. Jury oczekuje, że prezentacja laureatów w Koncercie Finałowym, będzie realizowana w identycznej, jak w konkursie, oprawie muzycznej.
7. Festiwal odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2015 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
8. Koncert Konkursowy odbędzie się 30 maja 2015 roku, godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu. W czasie obrad jury zostanie wystawiony musical - oratorium „Kolęda Nocka" Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego, w wykonaniu wokalistów Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota", pod kierownictwem Joanny Karpińskiej. Przybliżona godzina rozpoczęcia musicalu - 19.00.
9. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (tel. i mailowy) do uczestnika konkursu lub opiekuna.
10. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 211.
11. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Jacek Bukowski, Andrzej Zakrzewski, Paweł Sztompke i Roman Ziemlański.
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
12. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz) oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
13. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
14. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz - 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz - 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz - 500 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
16. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Grzegorz Bukała, Andrzej Brzeski, Mirosław Czyżykiewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Julianna Grabowska /Złoty Klucz 2014/ oraz Robert Janowski i Marek Piekarczyk, odbędzie się 31 maja 2015r. o godz. 17:00, w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.
18. Organizatorzy zapewniają laureatom tegorocznej edycji konkursu zakwaterowanie w terminie z 30 maja na 31 maja 2015 roku. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
19. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
20. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 - Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
jerzy.mamcarz@wp.pl

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
sekretariat@cpk.art.pl


 

REGULAMIN I KARTA

ULOTKA


W tym tygodniu polecamy