BIP


Informacja o postępowaniu - PPOŻ

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (PPOŻ), osób i obiektów CPK w 2016 r.

1.
Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz cenowy

3. Formularz ofertowy

4. Istotne postanowienia umowy

5. Oświadczenie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


W tym tygodniu polecamy