BIP


Informacja o postępowaniu - wentylacja/klimatyzacja

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiekcie siedziby CPK w 2016 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz cenowy

3. Formularz ofertowy

4. Istotne postanowienia umowy

5. Oświadczenie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


W tym tygodniu polecamy