BIP


Informacja o postępowaniu - konserwacja węzła cieplnego

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w budynku CPK przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2016 r.

1.
Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz cenowy

3. Formularz ofertowy

4. Istotne postanowienia umowy

5. Oświadczenie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


W tym tygodniu polecamy