BIP


Informacja o postępowaniu - systematyczna dostawa tonerów

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na sukcesywnej dostawie tonerów do drukarek i kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych w 2016 r.1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz cenowy

3. Formularz ofertowy

4. Istotne postanowienia umowy

5. Oświadczenie

W tym tygodniu polecamy