BIP


Informacja o postępowaniu - dostawa projektora

Informacja o postępowaniu na dostawę projektora multimedialnego z uchwytem montażowym mocowanym do belki sufitowej, ekranem elektrycznie rozwijanym wraz z okablowaniem, montażem, uruchomieniem i kalibracją sprzętu oraz szkoleniem z zakresu użytkowania do galerii w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY
.
4. FORMULARZ CENOWY
.
5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
.
6. OŚWIADCZENIE

W tym tygodniu polecamy