BIP


Informacja o postępowaniu - druki promocyjne CPK

Informacja o wszęciu postępowania na usługę wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz prac graficznych w ramach przedmiotowej usługi na potrzeby Centrum promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERENTA

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
.
4. ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY
.
5. ZAŁACZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE
.
6. ZAŁACZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

.
7. ZAŁĄCZNIK NR 4

W tym tygodniu polecamy