BIP


Informacja o postępowaniu - konserwacja dźwigu 2018

Informacja o prowadzonym postępowaniu na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. FORMULARZ CENOWY - ZAŁACZNIK NR 2
.
5. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3
.
6. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

W tym tygodniu polecamy