BIP


Informacja o postępowaniu - Reklama świetlna w PIK Akwarium

Informacja o postępowaniu na wykonanie reklamy świetlnej na obiekcie filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy tj. PIK „AKWARIUM"

UWAGA! NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA

9. ZMIANA ZAPISÓW ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
.
10. ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - FORMULARZ OFERTOWY - ZMIANA
.
11. ZAŁĄCZNIK NR 1.2 - FORMULARZ OFERTOWY - ZMIANA
.
12. ZAŁĄCZNIK NR 1.3 - FORMULARZ OFERTOWY - ZMIANA
.
13. ZAŁĄCZNIK NR 1.4 - FORMULARZ OFERTOWY - ZMIANA
.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - 1
.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - 2
.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - 3
.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 Odpowiedź w sprawie zapytania odnośnie zaprojektowania i wykonanie reklamy świetlnej na obiekcie filii CPK tj. PIK "AKWARIUM" - zmiana treści zaproszenia do złożenia ofert


1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 1.1
.
4. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 1.2
.
5. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 1.3
.
6. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 1.4
.
7. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
8. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3


W tym tygodniu polecamy