BIP


Informacja o postępowaniu - konserwacja węzła cieplnego 2018

Postępowanie na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3
.
6. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

W tym tygodniu polecamy