BIP


Informacja o postępowaniu - wdrożenie czasowej organizacji ruchu

Informacja o postepowaniu na wdrożenie czasowej organizacji ruchu na potrzeby realizacji imprezy Święta Saskiej Kępy 2018 wg załączonego projektu reorganizacji ruchu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZMIANA I - DOTYCZĄCA NOWEGO OBOWIĄZKU WYKONAWCY


Materiały do pobrania:

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3 FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

RYSUNKI (PROJEKT REORGANIZACJI)

RYSUNEK 1
.
RYSUNEK 2
.
RYSUNEK 3
.
RYSUNEK 4
.
RYSUNEK 5
.
RYSUNEK 6
.
RYSUNEK 7
.
RYSUNEK 8
.
RYSUNEK 9
.
RYSUNEK 10
.
RYSUNEK 11
.
RYSUNEK 12
.
RYSUNEK 13
.
RYSUNEK 14
.
T0
.
T1
.
T2
.
T3
.
T4
.
T5
.
T6
.
T7

W tym tygodniu polecamy