BIP


Informacja o postępowaniu - Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do CPK

Informacja o postępowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


„Odpowiedzi na pytania odnośnie dystrybucji i dostawy ciepła dla obiektu siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz o zmianie przesunięciu terminu na składanie ofert".

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERENTA

UWAGA: Termin na składanie ofert uległ przesunięciu na 27.06.2018 r., godz. 13:00; otwarcie ofert 27.06.2018 r. godz. 13:15.

Odpowiedź na pytanie odnośnie dystrybucji i dostawy ciepła dla obiektu siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz o zmianie przesunięciu terminu na składanie ofert: ODPOWIEDŹ

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Materiały do pobrania

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3
.
6. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4
.
7. ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
.
8. WYKAZ PODWYKONAWCÓW - ZAŁĄCZNIK NR 6

W tym tygodniu polecamy