BIP


Informacja i postępowaniu - PPOŻ 2020

 

 

Informacja o postępowaniu na opiekę nad bezpieczeństwa przeciwpożarowym (ppoż) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Materiały do pobrania:

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3
.
6. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


W tym tygodniu polecamy