Zajęcia baletowe

Zajęcia baletowe


Muzyczny Domek zaprasza dzieci w wieku od około 4 do 7 roku życia na ZAJĘCIA BALETOWE w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. Rozpoczęcie zajęć: 5 października 2020 r. Zapisy: 603-519-469 , info@muzycznydomek.pl
Karnet za zajęcia 40-minutowe - 120 zł/miesiąc (za 4 zajęcia)

Zajęcia w poniedziałki:
16.00 - 16.40 - grupa początkująca
16.50- 17.30 - grupa zaawansowana

W zależności od wieku, sprawności ruchowej oraz potrzeb, dzieci poznają w odpowiednim stopniu zaawansowania poszczególne elementy tej sztuki. Ćwiczenia z tańca klasycznego (baletu) wykonywane są w pozycjach stojących, siedzących oraz leżących. Pomaga to skorygować niedociągnięcia fizyczne, m. in. wady postawy, koślawość stóp itp. Balet zwiększa poczucie świadomości własnego ciała, miękkość ruchów, utrzymanie równowagi w obrotach i pozach baletowych, poprawę skoczności i pokonywania przestrzeni, wyrabia elastyczność poprzez rozciąganie poszczególnych grup mięśni.
Głównym celem jest rozwijanie zdolności muzycznych i ruchowych dziecka, poprawa jego sprawności, nauka prostych kroków baletowych, podstawowych pozycji rąk i nóg oraz póz baletowych. 
Szczegółowe cele dydaktyczne i wychowawcze:
- kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka,
- rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości,
- rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej,
- kształtowanie wyczucia tempa i dynamiki,
- rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej,
- kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi,
- wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu,
- rozwijanie umiejętności tanecznych.

Instruktorka: Agnieszka Chejak
W wieku 9 lat zaczęła uczęszczać do studium baletowego na zajęcia baletu i akrobatyki. Rok później dostała się do Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie, gdzie doskonaliła swoje umiejętności z różnych technik tanecznych: taniec klasyczny (balet), taniec współczesny, taniec ludowy i charakterystyczny,taniec historyczny. Praktykę zdobyła tańcząc na deskach Teatru Wielkiego w operze dla dzieci pt. „Pan Marimba", w której zatańczyła główną rolę w wieku 13 lat oraz w baletach min.: "Dziadek do Orzechów", "Don Giovani", "Śpiąca Królewna". Obecnie nauczyciel tańca klasycznego w Niepublicznej Szkole Baletowej, a jednocześnie aktywny tancerz (w 2017 roku zdobyła III miejsce na Top Art. Festiwal w Rzymie). Prowadzi zajęcia z tańca klasycznego (balet), tańca nowoczesnego, jogi oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika.

W tym tygodniu polecamy