Sekcja literacka

Oferta literacka Centrum obejmuje zarówno popularyzację literatury, jak też rozwój talentów literackich, tworzenie regionalnego środowiska oraz pracę na rzecz lokalnej tradycji i legendy. 

 

W tym tygodniu polecamy