Grupa Teatralna ZHP Paradox


Teatr Paradox skupia młodzież szkolną w wieku 13-24 lat.
Działa pod patronatem ZHP Warszawa Praga Południe.

Historia teatru Paradox sięga 1996 roku. Założycielem teatru i opiekunem zespołu jest Marek Medyński. Wszystkie scenariusze realizowane w teatrze wychodzą spod jego pióra. Do 2006 roku teatr działał pod nazwą Skalar. W 2006 roku nazwa została zmieniona na Paradox. Warsztat aktorski artystów nadzoruje aktor Jerzy Zygmunt Nowak. Wokalną stroną zajmuje się Julia Jarmoszewicz, a zespół taneczny prowadzi Barbara Niewiadomska.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Młodzież uzdolnioną wokalnie, a także z predyspozycjami aktorskimi. Specjalizujemy się w przedstawieniach muzycznych, ale również wystawiamy spektakle dramatyczne.

Zapisy na przesłuchania w zakładce kontakt zamieszczonej na stronie grupy: 
 http://www.teatrparadox.pl/    

Wycinek z Regulaminu:

§ 9
1.Członkowie teatru obowiązani są do wpłacenie składki zadaniowej w wysokości 200 złotych (może być w dwóch ratach). Składka obejmuje ubezpieczenie, materiały programowe oraz prawa autorskie do przygotowania spektakli.
2. Składkę za zajęcia należy wnieść do 15 - tego października na rachunek bankowy Fundacji Animacji Artystycznych: m Bank 83 1140 2062 0000 5409 5500 1001
3. W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być podane następujące informacje: nazwisko i imię uczestnika, oraz składka zadaniowa za dany rok.


Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych


W tym tygodniu polecamy