Klub Literacki "Praska Przystań Słowa"

KLUB LITERACKI PRASKA PRZYSTAŃ SŁOWA

Zaprasza na spotkania z pisarzami krajowymi i zagranicznymi o uznanym dorobku artystycznym oraz biesiady zespołowe, do których należą zespołowe występy autorów zaprzyjaźnionych, często urozmaicone muzyką, obrazem, inscenizacją. Związane są z porami roku, świętami, rocznicami oraz wydaniem kolejnego tomu Almanachu, który jest podsumowaniem dorobku konkursów, turniejów i dorobku klubowiczów. Przed każdym spotkaniem zapraszamy na konsultacje z opiekunem literackim, Janem Zdzisławem Brudnickim.

Oferta literacka Centrum obejmuje zarówno popularyzację literatury, jak też rozwój talentów literatury talentów literackich, tworzenie regionalnego środowiska oraz pracę na rzecz lokalnej tradycji i legendy. Pragniemy w tym zakresie rozwijać aktywność, która już się sprawdziła i przyniosła plony w ciągu 10 lat. Można do nich zaliczyć następujące:
 • Spotkania z pisarzami ( krajowymi i zagranicznymi) o uznanym dorobku literackim. Spotkania z pisarzami Klubu Literackiego Praska Przystań Słowa. Promocja książek powstałych w kręgu bywalców i patriotów dzielnicy.
 • Biesiady zespołowe. Do nich należą zespołowe występy autorów zaprzyjaźnionych, często urozmaicone muzyką, obrazem, inscenizacją. Związane są z porami roku, świętami, rocznicami, wydaniem almanachu. Przybierały też formę otwartego mikrofonu, turnieju poetyckiego z nagrodami.
 • Almanachy literackie. Cykliczne co 2 lata, z uwzględnieniem dorobku konkursu, turniejów i dorobku klubowiczów, wychodzi almanach praski - podmiotowo -przedmiotowy z rozbudowaną częścią historyczną i bibliografią tematyczną. Powinien być fundamentem praskiej legendy literackiej. Rozstrzygnięcie piątej edycji Konkursu Literackiego daje dobrą podstawę dla piątego tomu almanachu. W środowisku Centrum powstało wiele wartościowych książek literackich w zakresie poezji i prozy oraz artykułów prasowych.
 • Przez cały czas odbywały się konsultacje i warsztaty literackie i dziennikarskie.
 • Inspirowanie teatrów szkolnych do prezentacji scenicznych literatury dla uczniów.
Te i inne sprawdzone formy chcemy kontynuować. Większe możliwości spotkań i prezentacji w nowej siedzibie Centrum dają warunki dalszego rozwinięcia form działania w środowisku. Mogą to być różne propozycje, z których te najbardziej atrakcyjne i potrzebne mają szansę się przyjąć.

 • Nawiązanie szerszej współpracy ze szkołami i młodzieżą, w formie konkursów literackich dla młodzieży, konkursów na gazetkę szkolna, prezentacji teatrów szkolnych.
 • Stałe turnieje poetyckie.
 • Próba redagowania własnej jednodniówki literackiej ( w wersji internetowej lub papierowej).
 • Rozwój form prezentacji kabaretowych i estradowych.
 • Współpraca z wielkimi imprezami literackimi profesjonalnych organizacji literackich: Międzynarodową Jesienią Poetycką, Światowym Dniem Poezji ( pod patronatem UNESCO), Festiwalem Poetów Słowiańskich i in.
 • Z uwagą wysłuchujemy wszelkich propozycji. Oczekujemy na uczestnictwo, zainteresowanie, wyrazy solidarności, wspomnienia praskie.
Kultura codzienna i kultura literacka są w dużym stopniu tożsame. Wzbogacają życie, pomagają w wychowaniu młodzieży.


Zobacz relację z V Konkursu literackiego


W tym tygodniu polecamy