Kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych

Wpłatę za kurs (1 lub 2 semestr) trzeba w całości uregulować przed pierwszymi zajęciami konkretnego semestru.

Na zajęciach uczestnicy korzystają z materiałów przygotowanych przez lektora.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wysyłają Państwo na adres zapisy@cpk.art.pl.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki.
Grupy maksymalnie 7-osobowe.

Zajęcia prowadzi lektor: dr Denny Babor - nativespeaker.
(dennybabor@cpkart.onmicrosoft.com
oraz dennybabor@gmail.com)

Planowane grupy dla młodzieży i dorosłych:

16.00-16.45-A2/ Pre-Intermediate
Uczestnicy korzystaja z podręcznika wskazanego przez lektora.

Conversation skills in Actions / Let's speak English
17.00-17.45-B1/ Intermediate
18.00-18.45-B2/C1 / Advanced
19.00-19.45-B2/C1 / Advanced
Na zajęciach grup o godz. 17:00, 18:00 oraz 19:00,
uczestnicy korzystają z materiałów przygotowanych przez lektora.

1 semestr

Październik: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29,
Listopad: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26,
Grudzień: 1, 3, 8, 10, 15, 17.
Opłata: 525 zł.

Styczeń: 5, 7, 12, 14, (ferie zimowe)
Luty: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25,
Marzec: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30,
Opłata: 525 zł.

Kwiecień: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29,
Maj: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
Czerwiec: 1, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29.
Opłata: 600 zł.
 
A2 / Pre-Intermediate - słabo zaawansowany -
Grupa słabo zaawansowana - dla młodzieży i dorosłych - wiek, w którym rozpoczynasz naukę języka nie odgrywa dla nas żadnej roli. Mała grupa i panująca w niej atmosfera pozwala, aby bez skrępowania poznawać tajniki języka angielskiego, tak słownictwo, jak i gramatykę. Stawiamy na praktyczną znajomość języka, tzn. dążymy, abyś po angielsku mógł się porozumieć w każdej sytuacji życiowej.

B1 / Intermediate - grupa średniozaawansowana - dla młodzieży i dorosłych - przeprowadzany jest do niej test wstępny w celu zweryfikowania poziomu zaawansowania. Praca w małej grupie gwarantuje dostosowanie tempa nauki do oczekiwań i możliwości słuchaczy. Stawiamy na praktyczną znajomość języka, zakładając, że 100 % czasu zajęć poświęcamy na mówienie i przełamywanie barier językowych. Rozmawiamy po angielsku o wszystkim co nas dotyczy - życiu, pracy, domu, polityce, aktualnych wydarzeniach na świecie, otaczającej nas rzeczywistości, zagadnieniach globalnych ...

B2 / Upper-Intermediate / C1 / Advanced - grupa zaawansowana + konwersacje - dla młodzieży i dorosłych. W tej grupie, oczywiście po angielsku, rozmawiamy na różne tematy dotyczące życia: sport, polityka, nasze sprawy codzienne, szkoła, praca, życie kulturalne. „Szlifujemy" poprawną wymowę oraz wzbogacamy nasze słownictwo. Mówienie zajmuje nam 100 % czasu zajęć. Dzięki miłej i przyjaznej atmosferze przełamujemy wszelkie opory i tkwiące w nas bariery związane z używaniem języka.


dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 20 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.


W tym tygodniu polecamy