Kurs języka angielskiego dla najmłodszych

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT!
Angielski dla najmłodszych. Nauka słówek i zwrotów przez zabawę, piosenki i scenki z wykorzystaniem multimediów.

Lektor dr Denny Babor - nativespeaker z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu, aktualnie także w jednym z południowo-praskich przedszkoli.

Uwaga: Tylko w grupie nr 2 dzieci nie korzystają z komputerów.
Zapisując dziecko na zajęcia w grupie nr 1 oraz nr 3 zgadzasz się na użycie komputerów podczas zajęć jako narzędzia nauki języka angielskiego.

Małe grupy: maksymalnie 6 osób.

Spotkania we wtorki i czwartki

1 grupa w godz. 15.00-15.30
2 grupa w godz. 15.40-16.10 (nauka bez użycia komputera)
3 grupa w godz. 16.20-16.50

Październik: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 - 100 zł.
Listopad: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - 80 zł.
Grudzień: 3, 5, 10, 12, 17 - 50 zł.
Styczeń: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - 80 zł.
Przerwa - Ferie Zimowe 10-23 lutego 2020r.
Luty: 4, 6, 25, 27 - 40 zł.
Marzec: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 - 90 zł.
Kwiecień: 2, 7, 16, 21, 23, 28, 30 - 70 zł.
Maj: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - 80 zł.
Czerwiec: 2, 4, 9, 16, 18, 23, 25 - 70 zł.

 


zapisy@cpk.art.pl 22 277 08 04

 dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 20 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.


W tym tygodniu polecamy