BIP


Informacja o postępowaniu - konserwacja instalacji elektrycznej

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU - Wykonywanie kompleksowej konserwacji instalacji elektrycznych, ewentualnych modernizacji oraz usuwanie awarii i usterek w obiektach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2016 roku.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

.
1. Zaproszenie do składania ofert
.
2. Formularz cenowy
.
3. Formularz ofertowy
.
4. Istotne postanowienia umowy
.
5. Oświadczenie


W tym tygodniu polecamy