BIP


Informacja o postępowaniu - przeprowadzenie ewaluacji Święta Saskiej Kępy

Informacja o postępowaniu - Wykonanie projektu w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Co wiemy o Saskiej Kępie" poprzez przeprowadzenie badania społecznego - sporządzenie ewaluacji projektu "Święta Saskiej Kępy" (edycje z lat 2006-2016) i wykonanie raportu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA NR 1

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 2
.
5. WYKAZ USŁUG - ZAŁACZNIK NR 3

W tym tygodniu polecamy