Muzyczne Przedszkole

Muzyczny Domek zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 6 lat,
MUZYCZNE PRZEDSZKOLE.

Zapisy: 603-519-469 , info@muzycznydomek.pl


Karnet za zajęcia 45-minutowe - 120 zł. za miesiąc (4 zajęcia)
Zajęcia odbywają się w czwartki 
godz. 16:50-17:35


Rozpoczęcie zajęć: 1 października 2020 r.

Muzyczne Przedszkole to zajęcia grupowe, muzyczno - ruchowe, umuzykalniające oraz ogólnorozwojowe.
Dzieci wchodzą w świat muzyki i poznają podstawowe zagadnienia muzyczne poprzez zabawę i kontakt z muzyką improwizowaną na żywo oraz muzyką klasyczną. Uczą się i rozwijają pod względem muzycznym, ruchowym, intelektualnym, emocjonalnym, estetycznym i społecznym.
Na zajęciach śpiewamy piosenki, gramy na instrumentach perkusyjnych, kolorowych bumbum rurkach i cymbałkach. Wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe, słuchowe, rytmiczne i głosowe do muzyki improwizowanej na pianinie przez nauczyciela.
Dzieci biorą udział w układach tanecznych (do piosenek lub tańców ludowych), układach przestrzenno - ruchowych, zabawach inscenizacyjnych i zabawach tematycznych z zadaniami aktorskimi. Duży nacisk stawiamy na improwizację. Dzieci są twórcami i odtwórcami zarówno w ruchu, mowie, śpiewie, jak i w grze na instrumentach. Do zabaw i zadań muzycznych wykorzystujemy: woreczki, szarfy, piłki, obręcze, tarcze, skakanki (sznurki), zwiewne apaszki, szarfy i to co mamy pod ręką.
Zajęcia są prowadzone w oparciu o współczesne metody wychowania muzycznego: Emila Jaques-Dalcroze'a - szwajcarskiego kompozytora i pedagoga, twórcy metody wychowania muzycznego - rytmiki, Carla Orffa - niemieckiego kompozytora („Carmina Burana") i pedagoga, a także B. Strauss, W. Sherborne, E. E. Gordona, R. Labana, S. Suzuki, oraz własne doświadczenia nauczyciela inspirowane pracą z dziećmi.


Instruktorka: Monika Tarnogrodzka
Od 20 lat pracuje z dziećmi prowadząc różnego rodzaju zajęcia i warsztaty muzyczne. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. S. Moniuszki w Warszawie w klasie fortepianu. Naukę muzyki kontynuowała w Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera na kierunku Rytmika, a następnie ukończyła z wyróżnieniem studia muzyczne na Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytecie Muzycznym) im. F. Chopina w Warszawie, na kierunku Wychowanie Muzyczne, w zakresie Rytmiki.
Uczy przede wszystkim rytmiki, ale także wszelkich aktywności związanych z muzyką i ruchem oraz gry na pianinie.
Ma do czynienia z dziećmi w różnym wieku od rocznych maluszków, które ćwiczą z pomocą rodziców, do samodzielnych, pełnych energii i pomysłów dzieci szkolnych.
Od kilku lat prowadzi również szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych.
Muzyka towarzyszy jej od dzieciństwa, jest jej pasją, sposobem na życie.
W pracy z dziećmi najbardziej ceni wzajemne oddziaływanie i inspirację.
Rozwój
i radość dziecka, na który ma osobisty wpływ jest największą nagrodą i satysfakcją w jej pracy.

 


W tym tygodniu polecamy