BIP


Informacja o postępowaniu - podwieczorki teatralne

 Wykonanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 pod nazwą „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku im. J. Polińskiego", „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku Znicza", „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci na Placu Szembeka" oraz „Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku nad Balatonem" poprzez wystawienie spektakli, obsługę techniczną i kompleksową całości zadania w ramach projektów.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1A
.
4. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1B
.
5. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1C
.
6. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1D
.
7. OŚWIADCZENIE ZAŁACZNIK NR 2A
.
8. OŚWIADCZENIE ZAŁACZNIK NR 2B
.
9. OŚWIADCZENIE ZAŁACZNIK NR 2C
.
10. OŚWIADCZENIE ZAŁACZNIK NR 2D
.
11. WYKAZ USŁUG - ZAŁACZNIK NR 3
.
12. Projekt umowy Podwieczorki Teatrlne dla Dzieci w Parku J. Polińskiego - załącznik nr 3A
.
13. Projekt umowy Podwieczorki Teatrlne dla Dzieci w Parku Znicza - załącznik nr 3B
.
14. Projekt umowy Podwieczorki Teatrlne dla Dzieci na Placu Szembeka - załącznik nr 3C
.
15. Projekt umowy Podwieczorki Teatrlne dla Dzieci w Parku nad Balatonem - załącznik nr 3D
.
16. wykaz spektakli - załącznik nr 4A
.
17. wykaz spektakli - załącznik nr 4B
.
18. wykaz spektakli - załącznik nr 4C
.
19. wykaz spektakli - załącznik nr 4D


W tym tygodniu polecamy