BIP


Informacja o postępowaniu - namioty wystawców na Święto Saskiej Kępy

Informacja o postępowaniu - wynajem namiotów w kolorze białym wraz z transportem, montażem i demontażem w związku z organizowanym „Świętem Saskiej Kępy 2020".

Z uwagi na zaistniałą sytuację tj. ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, otwarcie ofert przez Komisję ds. wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się 20.03.2020 roku o godz. 13:15 zamiast 19.03.2020 roku. Termin na złożenie ofert pozostaje bez zmian. Otwarcie będzie niepubliczne i zostanie przeprowadzone przez członków powołanej Komisji.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
. SPROSTOWANIE ZAPISÓW DO ZAPROSZENIA
.
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
.
4. OŚWIADCZENIE - ZAŁACZNIK NR 2
.
5. PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

W tym tygodniu polecamy