BIP


Informacja o postępowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej

 Informacja o postepowaniu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-południe m.st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
.
PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI
.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1
.
ZMIANA - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
ZMIANA - SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

.
ZMIANA - FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1
.
ZMIANA - PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4

.

1. Ogłoszenie o postępowaniu
.
2. SWZ
.
3. Formularz ofertowy
.
4. Formularz cenowy
.
5. Oświadczenie
.
6. Projekt umowy
.
7. Zobowiązanie
.
8. Wykaz podwykonawców

W tym tygodniu polecamy