BIP


Informacja o postępowaniu - usługa inwentaryzacji

Informacja o postępowaniu na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
.
2. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
.
3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
.
4. FORMULARZ CENOWY
.
5. FORMULARZ OFERTOWY
.
6. OŚWIADCZENIE

W tym tygodniu polecamy