2010-2011 Dzielnicowy Festiwal Twórczości Szkolnej

FESTIWAL ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY W CZERWCU 2011r.
Protokoły konkursów do wglądu 
TUTAJ

DZIELNICOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI SZKOLNEJ - Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
 2010
Przegląd ma charakter lokalny i adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Dzielnicy Praga - Południe. Zapraszamy do udziału uczniów szkół, nauczycieli, dorosłych oraz całe rodziny naszej lokalnej społeczności.

Uczestnicy przeglądu:
- dzieci i młodzież z przedszkoli, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz zespoły działające przy placówkach edukacyjnych i kulturalnych.

Cel główny:
- promocja aktywnej, kreatywnej postawy w stosunku do siebie i otaczającej rzeczywistości.

Cele szczegółowe:
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi, 
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną i twórczą współpracę w szkołach oraz konfrontację    między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,
- nabywanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji (świadomość środków artystycznego wyrazu, kontakt z publicznością), 
- zainteresowanie dorosłych twórczością dzieci i młodzieży,
- wzrost aktywności lokalnej.

UCZESTNICY
Prezentacja uczestników przeglądu będzie się odbywała w poszczególnych dniach z podziałem na grupy wiekowe:
I . Przedszkola i klasy I - III szkół podstawowych (5 - 9 lat)
II. Szkoły podstawowe - klasy IV - VI i Gimnazja (10 - 16 lat)
III. Szkoły ponadgimnazjalne (17 - 19 lat)

TERMIN
Termin nadsyłania wszystkich prac - do 10 maja 2011 roku włącznie.

KATEGORIE
Przegląd odbywa się w czterech kategoriach: obraz, muzyka, teatr, słowo.


Serdecznie zapraszamy!


KATEGORIA OBRAZ:

Konkurs plastyczny:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU

regulamin konkursu do pobrania dostępny TU

Konkurs fotograficzny:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU

regulamin konkursu do pobrania dostępny TU

Konkurs multimedialny:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU

regulamin konkursu do pobrania dostępny TU

KATEGORIA MUZYKA:

Konkurs piosenki:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU

regulamin konkursu do pobrania dostępny TU

karta dla akustyka do pobrania dostępna TU

Konkurs tańca:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU

regulamin konkursu do pobrania dostępny TU

KATEGORIA TEATR:

Konkurs teatralny:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU
 
regulamin konkursu do pobrania dostępny TU

karta dla akustyka do pobrania dostępna TU

KATEGORIA SŁOWO:

Konkurs literacki:

karta uczestnika do pobrania dostępna TU

regulamin konkursu do pobrania dostępny TU


W tym tygodniu polecamy