Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza 58. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI w 60 lecie OKR


1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA"
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych i/lub rejonowych - wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
- wojewódzkich - powinny zakończyć się nie później niż 12 maja 2013 r;
- spotkań finałowych.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu - którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 18 - 22 czerwca 2013 r. w Ostrołęce;
- turniej D 4 - 8 czerwca 2013 r. we Włocławku;
- turniej C 13 - 15 czerwca 2013 r. w Słupsku.


Termin zgłoszenia: 2 kwietnia 2013 roku

Adres placówki: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Materiały do pobrania:
.
REGULAMIN
.
KARTA ZGŁOSZENIOWA - POEZJA ŚPIEWANA
.
KARTA ZGŁOSZENIOWA - KONKURS RECYTATORSKI
.
KARTA ZGŁOSZENIOWA - TEATR JEDNEGO AKTORA


W tym tygodniu polecamy