Konkurs "Kiedy śmieje sie dziecko"

WYNIKI KONKURSU:

KONKURS LITERACKI
.
KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie "Kiedy śmieje się dziecko". Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej. Poniżej regulaminy konkursów (także w wersji do pobrania - format PDF).


„Kiedy Śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
Konkurs literacki na okoliczność uchwalenia 2012 roku, rokiem Janusza Korczaka


1. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza lub opowiadania o tematyka zainspirowanej ujętą w tytule konkursu myślą Janusza Korczaka
2. Formą literacką prac konkursowych ma być krótkie opowiadanie (półtorej strony znormalizowanego maszynopisu) lub utwór poetycki (strona znormalizowanego maszynopisu-ok. 4000 znaków).
3. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury z podziałem na dwie grupy wiekowe:
I . 10 - 12 lat
II. 13 -15 lat
Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu jedną pracę. 4. CELE KONKURSU
- kreowanie twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijanie fantazji i wyobraźni.
- upamiętnienie postaci jednego z najwybitniejszych Polaków i pedagogów XX wieku
5. KRYTERIA OCENY PRAC:
- wartość merytoryczna i zgodność z tematyką,
- forma pracy,
- poziom literacki pracy,
- samodzielność i oryginalność,
6. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać:
imię i nazwisko.
wiek autora,
tytuł pracy,
nr telefonu, e-mail.

7. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych. Przekazane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
8. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu a także wyrażeniem zgody na:
- nieodpłatne opublikowanie pracy.
- przetwarzanie danych osobowych każdego uczestnika konkursu wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu.
9. Utwory literackie przyjmujemy do dnia 21 grudnia 2012r. pod adresem:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
z dopiskiem KONKURS LITERACKI - „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2013 roku.


Regulamin konkursu do pobrania: REGULAMIN LITERACKI


 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
Konkurs plastyczny na okoliczność uchwalenia roku 2012 rokiem Janusza Korczaka

1. Celem konkursu jest :
- upamiętnienie postaci jednego z najwybitniejszych Polaków i pedagogów XX wieku
- doskonalenie technik malarskich i rysunkowych oraz propagowanie u dzieci twórczych postaw.
2. Prace plastyczne zainspirowane myślą Janusza Korczaka ujętą w tytule konkursu będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I . 10 - 12 lat
II. 13 -15 lat
Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu jedną pracę.
3. Proponowane techniki: malarstwo, rysunek, grafika techniki mieszane np. collage.
4. Format prac plastycznych dowolny, wykonane w dowolnej technice. Nie przyjmujemy prac zrolowanych.
5. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać:
imię i nazwisko.
wiek autora,
tytuł pracy,
nr telefonu, e-mail.
6. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych. Przekazane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu a także wyrażeniem zgody na:
- nieodpłatne wyeksponowanie pracy..
- przetwarzanie danych osobowych każdego uczestnika konkursu wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu.
8. Prace plastyczne przyjmujemy do dnia 21 grudnia 2012r. pod adresem:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY- „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2013 roku.


Regulamin konkursu do pobrania: REGULAMIN PLASTYCZNY


W tym tygodniu polecamy