BIP


Informacja o postępowaniu - konserwacja i obsługa informatyczna

Informacja o postępowaniu - Bieżąca konserwacja i obsługa informatyczna i teleinformatyczna urządzeń w obiektach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - 11.12.2015

.

1. Zaproszenie do złożenia oferty
.
2. Formularz cenowy
.
3. Formularz ofertowy
.
4. Istotne postanowienia umowy
.
5. Oświadczenie
.
6. Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy


W tym tygodniu polecamy