Muzyczny Domek


Muzyczny Domek zaprasza na zajęcia muzyczno - ogólnorozwojowe
dla dzieci (od 1,5 roku życia do 3 lat) wraz z opiekunem, Małe Nutki.

Zapisy: 603-519-469 , info@muzycznydomek.pl

Karnet za zajęcia 60-minutowe - 120 zł. za miesiąc (4 zajęcia).
Pojedynczy bilet przy wolnych miejscach w grupie - 40 zł.

Zajęcia odbywaja się w czwartki:
w godz. 9:30 - 10:30 - I grupa
w godz. 10:30-11:30 - II grupa

Zajęcia prowadzone są w formie wesołej zabawy muzycznej, podczas której dzieci wraz ze swoimi opiekunami mają okazję poznania wielu piosenek, wierszyków i wyliczanek. Na każdych zajęciach dzieci grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, tańczą i gimnastykują się przy akompaniamencie muzyki. Zabawa ruchowo - muzyczna jest uzupełniona każdorazowo ciekawym zadaniem plastycznym. 


Podczas naszych spotkań dzieci:
- rozwijają się ruchowo, nabywają pewności i płynności ruchowej,
- rozwijają aparat mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych, naukę wierszyków, piosenek i wyliczanek,
- uczą się funkcjonowania w grupie rówieśników,
- poprzez reguły obowiązujące na zajęciach dzieci szybko uczą się dzielić się instrumentami i zabawkami, cierpliwie czekać na swoją kolej, reagować na sygnały i zmiany w przebiegu zajęć,
- ćwiczą pamięć i wyobraźnię,
- mają okazję do intensywnego kontaktu z muzyką, reagowania ciałem i głosem na rytm, melodię i dynamikę w muzyce.
Podczas naszych spotkań opiekunowie dzieci:
- uczestniczą aktywnie we wszystkich czynnościach na zajęciach, są wzorem i pomocą i wskazówką, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkie ćwiczenia i zadania i bardzo szybko nabywają nowych umiejętności,
- mają okazję obserwować swoich podopiecznych w grupie rówieśniczej,
- relaksują się podczas zabaw, mają okazję do ruchu oraz śpiewu,
- podczas zajęć mają czas wyłącznie dla dzieci.


Dla dzieci, które w następnym roku rozpoczną edukację przedszkolną zajęcia są bardzo dobrą okazją do nauki zasad obowiązujących w grupie.

Instruktorka: Joanna Jabłońska

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Teorii Muzyki.
Gry na fortepianie uczyła się od 7 roku życia, na początku w ognisku muzycznym, a następnie w Szkole Muzycznej I st. w Oleśnie. Naukę kontynuowała w Liceum Muzycznym w Częstochowie w klasie Rytmiki.
Od 15 lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i przedprzedszkolnym, prowadzi zajęcia umuzykalniające oraz taneczne. W latach 2008 - 2014 należała do Grupy Operowej LAKME, skupiającej wokół siebie młodych ludzi, których połączyła wspólna pasja śpiewu. Brała udział w nagraniach Muzycznego Domku, jej głos można usłyszeć na płytach "Hopsanki Zabawianki", "Gimnastyczne Figle Muzyczne", "Bawimy się w balet" oraz "Małe Nutki". Od kilku lat prowadzi zajęcia muzyczne w Przedszkolu Integracyjnym Omega oraz Montessori Słonecznik. Najbardziej lubi pracę z małymi dziećmi.


W tym tygodniu polecamy