"MOJA WOLNOŚCI 2013"

PROTOKÓŁ obrad jury konkursu wokalnego organizowanego w ramach Festuwalu

 


REGULAMIN VII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI" 2013

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
jerzy.mamcarz@wp.pl

oraz:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 517-65-75, fax (22) 517-65-76
sekretariat@cpk.art.pl

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów, którego finał ma miejsce w pierwszej dekadzie czerwca.

2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe

3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów

4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (możliwość zaprezentowania własnej muzyki)
b) własnego autorstwa powstałe w poetyce Jonasza Kofty (mile widziane utwory satyryczne)
c) innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów...)
punkty a, b i c mogą przenikać się
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego, biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych materiałów, może zakwalifikować do udziału w konkursie utwory w pełni autorskie powstałe w poetyce patrona festiwalu

5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 22 maja 2013r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 , 03-833 Warszawa.

6. Na podstawie nadesłanych materiałów. Jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD

7. Festiwal odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca 2013 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa

8. Koncert Konkursowy odbędzie się 15 czerwca 2013, godz. 17:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.

9. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt do uczestnika konkursu lub opiekuna

10. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Paweł Sztompke, Stanisław Klawe, Jacek Bukowski, Andrzej Zakrzewski i Roman Ziemlański.
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.

11. Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego.

12. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych
- walory głosowe
- dykcja
- muzykalność
- interpretacja piosenek konkursowych
- walory artystyczne utworów autorskich
- osobowość sceniczna

13. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz - 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz - 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz - 500 PLN
oraz nagroda rzeczowa Związku Artystów Scen Polskich ZASP za najlepszą interpretację utworów Jonasza Kofty
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

14. Fundatorem nagród pieniężnych, wręczanych podczas Koncertu Finałowego jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.

16. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Ryszard Makowski, Andrzej Ozga, Kuba Sienkiewicz oraz Helena Marczewska z zespołem „Za winklem" /Złoty Klucz 2012/, odbędzie się 16 czerwca 2013r. o godz. 18:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.

17. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.

18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.

19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz - Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
726 55 60 12,
jerzy.mamcarz@wp.pl


Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
22 517 65 75
sekretariat@cpk.art.pl


W tym tygodniu polecamy