Festiwal Rozwiń Talent! 2012

FESTIWAL ROZWIŃ TALENT! (II Dzielnicowy Festiwal Twórczości Szkolnej)
  

 

21 kwietnia, w sobotę odbył się finał Festiwalu ,,Rozwiń talent!". Przez cztery godziny, na scenie sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury występowały największe ,,praskie" talenty, które zwyciężyły w poszczególnych konkursach.

Zgłoszenia w tegorocznej edycji były na bardzo wysokim poziomie. W festiwalu brało udział łącznie 787 osób, od przedszkolaków po licealistów.

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs wokalny - aż 259 uczestników, następnie konkurs plastyczny - 167 osób i teatralny - 156 osób.


W konkursach brały udział szkoły państwowe, prywatne, domy i kluby kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, prywatne studia wokalne oraz hufce harcerskie:

Konkurs Fotograficzny - 13 placówek,

Konkurs Taneczny - 5 placówek,

Konkurs Teatralny - 10 placówek,

Konkurs Wokalny  - 23 placówki,

Konkurs Plastyczny - 26 placówek,

Konkurs Literacki - 11 placówek.

Bardzo serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie tegorocznym Festiwalem i mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze większy rozwój Festiwalu oraz pozwolą odkryć talenty i przynosić satysfakcję uczestnikom konkursów, pedagogom, dyrektorom placówek oświatowych, rodzicom dzieci oraz także nam organizatorom.

Dziękujemy i zapraszamy wszystkich do ponownego udziału za rok.


Chcielibyśmy podkreślić jak ogromną pracę włożyli nauczyciele, opiekunowie oraz rodzice w przygotowanie uczestników poszczególnych konkursów.

Dzięki Wam ten Festiwal ma szansę istnieć.


Szczególnie pragniemy podziękować następującym nauczycielom:

-w konkursie teatralnym:


pani Jolancie Ładziak - przedstawienie pt. „Wesoła stonoga" zaprezentowane przez grupę przedszkolną „Motyle" z Przedszkola nr 291,

pani Wioletcie Zawadzkiej - przedstawienie pt. „Wars i Sawa" zaprezentowane przez klasę 0b ze Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy",

pani Magdalenie Dyniewicz - przedstawienie pt. „Warszawo ma..." autorstwa pani Magdaleny Dyniewicz, zaprezentowane przez Grupę Teatralną ze Szkoły Podstawowej  nr 312 im. Ewa Szelburg-Zarembiny,

pani Lucynie Dębickiej - przedstawienie pt. „Kabaret na jednej nodze" Wandy Chotomskiej zaprezentowane przez Koło Teatralne „Słoneczko" ze Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego,

pani Katarzyna Briegert - przedstawienie pt. „Królowa śniegu" zaprezentowane Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw" i „Harnaś",

pani Magdalenie Szynal - przedstawienie pt. „Pani Twardowska" zaprezentowane przez Grupę „Antrakt" z Gimnazjum nr 25 im. Czesława Niemena,

pani Beacie Biłyk- Woźniak - przedstawienie pt. „Hotel" zaprezentowane przez Studio „Przebieralnia" z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego

oraz

pani Krystynie Wrzosek-Raźniak, pani Izabeli Bochniak.


-w konkursie tanecznym:

pani Katarzyna Sonnenfeld za przygotowanie grupy V z Przedszkola nr 397 „Ziarenko" do występu tanecznego,

pani Izabeli Piekarzewskiej oraz Marzenie Grzeszczyk za przygotowanie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny do występów wokalnych,

pani Barbarze Dobrowolskiej oraz Irenie Sznabel za przygotowanie podopiecznych z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego do występu tanecznego


oraz


pani Lucynie Dębickiej za przygotowanie Macieja Antoszczyka ze Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego.


W konkursie wokalnym:


pani Sylwii Kuligowskiej za przygotowanie Ahmeda Mohamuda ze Szkoły Podstawowej nr 141 im. mjr Henryka Sucharskiego do występu wokalnego,


pani Annie Racławskiej za przygotowanie Leny Sojki z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 do występu wokalnego,

 

pani Magdalenie Dyniewicz za przygotowanie Julii Komorowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny do występu wokalnego,

pani Katarzynie Możdżeń za przygotowanie podopiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy" do występu wokalnego,

pani Izabeli Piekarzewskiej za przygotowanie Łukasza Piekarzewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny do występu wokalnego,

pani Annie Bednarskiej za przygotowanie Łukasza Bednarskiego ze ze  Szkoły 168 im. Wiktora Gomulickiego do występu wokalnego,

panu Adamowi Pietruszce za przygotowanie dzieci ze Szkoły Podstawowej Didasko oraz Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej do występów wokalnych,

pani Barbarze Jasińskiej-Sroce za przygotowanie podopiecznych z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego  oraz z IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza do występów wokalnych,

panu Krzysztofowi Konradowi za przygotowanie podopiecznych z Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej do występów wokalnych,

pani Annie Oleszczuk za przygotowanie podopiecznych z Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego,

pani Agnieszce Krakowiak za przygotowanie podopiecznych z Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka" do występów wokalnych oraz do udziału w konkursie plastycznym,

pani Dorocie Podlewskiej-Sałek za przygotowanie podopiecznych z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena do występów wokalnych,

pani Wioletcie Sztark za przygotowanie podopiecznych z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka do występów wokalnych

 

oraz

pani Mirosławie Koperwas-Zdrojewskiej, pani Iwonie Zakościelnej, pani Edyty Leończak, pani Doroty Wasilewskiej, pani Barbarze Al-Askari-Czyżewskiej, pani Małgorzata Stanoch,  pani Agnieszce Krakowiak, pani Agnieszce Sztabnik, panu Ryszardowi Jakubisiakowi, pani Małgorzacie Badache.

 

 

-w konkursie literackim:


pani Małgorzacie Filipowicz oraz pani Małgorzacie Czernickiej za przygotowanie uczniów z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 do udziału w konkursie literackim,


pani Elżbiecie Czajkowskiej za przygotowanie podopiecznych z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 4 do udziału w konkursie literackim,


oraz pani Małgorzacie Filipowicz, pani Agnieszce Garbarz, Małgorzacie Surzyn-Tudoricâ, pani Danucie Krzypkowskeij, pani Małgorzacie Białek.- w konkursie plastycznym


Pani Urszuli Bladosz za przygotowanie podopiecznych z Przedszkola nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajeczne Przedszkole",

pani Dorocie Czerskiej za przygotowanie podopiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „GUSTAW" i „HARNAŚ",

pani Elżbiecie Szymczyk za przygotowanie podopiecznych  z Przedszkola nr 292,

pani Urszuli Bladosz za przygotowanie podopiecznych z Przedszkola nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajeczne Przedszkole" ,

pani Marii Brzozowskiej za przygotowanie podopiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego,

pani Lucynie Dębickiej  za przygotowanie podopiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego,

pani Katarzynie Szlaskiej za przygotowanie podopiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego,

pani Hannie Jaruszewskiej za przygotowanie podopiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego ,

pani Bożenie Imasz za przygotowanie podopiecznych z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego,

pani Wioletcie Liszewskiej za przygotowanie podopiecznych z Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego


oraz


pani Małgorzacie Jarosiewicz, pani Zofii Nałęcz, pani Ewie Jeżowskiej , pani  Annie Olesińskiej , pani Magdalenie Bogackiej, pani Halinie Krawczyk , pani Dorocie Tchorzewskiej,  pani Katarzynie Kruk, pani Marii Kujawskiej, pani Marzenie Stefańskiej, pani Magdalenie Kotarze-Marmur, pani Marii Brzozowskiej, pani Annie Wocial, pani Emili Węgrzyn, pani Joannie Hawryluk, pani Magdalenie Dyniewicz, pani Katarzynie Kisiel, pani Marii Kujawskiej, pani Katarzynie Dąbrowskiej, pani Jolancie Michałowskiej, pani Andżelice Bielidy, pani Izabelli Kaniam, pani Małgorzacie Owczarek.


Dziękujemy!
PRZESŁUCHANIA DO KONKURSU WOKALNEGO, TEATRALNEGO, TANECZNEGO

Przegląd ma charakter lokalny i adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w dzielnicy Praga-Południe. Zapraszamy do udziału uczniów szkół, nauczycieli, dorosłych oraz całe rodziny naszej lokalnej społeczności.


Uczestnicy przeglądu:

- dzieci i młodzież z przedszkoli, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z placówek edukacyjnych i kulturalnych.


Cel główny:

- promocja aktywnej, kreatywnej postawy w stosunku do siebie i otaczającej rzeczywistości.


Cele szczegółowe:

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
 • promowanie twórczości dziecięcej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną itwórczą współpracę w szkołach oraz konfrontację między biorącymi udział wprzeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji (świadomość środków artystycznego wyrazu, kontakt z publicznością),
 • zainteresowanie dorosłych twórczością dzieci i młodzieży,
 • wzrost aktywności lokalnej.

UCZESTNICY

Prezentacja uczestników przeglądu będzie się odbywała w poszczególnych dniach z podziałem na grupy wiekowe:

I . Przedszkola (5-6 lat)

II. Szkoły podstawowe - klasy I - III (7 - 9 lat)
III. Szkoły podstawowe - klasy IV - VI  (10-12 lat)

IV. Gimnazja (10 - 16 lat)

V. Szkoły ponadgimnazjalne (17 - 19 lat)


TERMIN

Zgłoszenia do konkursu proszę kierować drogą mailową na adres: sekretariat@cpk.art.pl do 31 grudnia 2011r. Regulaminy oraz karty zgłoszeń można pobrać z naszej strony www.cpk.art.pl (zakładka wydarzenia, następnie festiwale).

 • W styczniu oraz lutym 2012 roku odbędzie się kwalifikacja zgłoszeń przez jury.
 • Przesłuchania do konkursów: wokalny, teatralny, taneczny przypadną na miesiąc luty 2012 roku. Planowane terminy przesłuchań konkursowych: 15, 17 luty 2012 roku.
 • Finał Festiwalu „Rozwiń talent!" odbędzie się 21 kwietnia 2012 roku (sobota).

KATEGORIE

Przegląd odbywa się w czterech kategoriach:

Obraz - konkurs plastyczny, fotograficzny

Muzyka - konkurs wokalny, taneczny

Teatr - konkurs teatralny

Słowo - konkurs literacki

Serdecznie zapraszamy!

MATERIAŁY DO POBRANIA:
.
KONKURS FOTOGRAFICZNY
.
regulamin konkursu
.
karta zgłoszeniowa
.
KONKURS LITERACKI
.
regulamin konkursu
.
karta zgłoszeniowa
.
KONKURS PLASTYCZNY
.
regulamin konkursu
.
karta zgłoszeniowa
.
KONKURS TANECZNY
.
regulamin konkursu
.
karta zgłoszeniowa
.
KONKURS TEATRALNY
.
regulamin konkursu
.
karta zgłoszeniowa
.
KONKURS WOKALNY
.
regulamin konkursu
.
karta zgłoszeniowa


W tym tygodniu polecamy