Festiwal "Rozwiń Talent!" 2014

Festiwal „Rozwiń talent!"

Przesłuchania:
konkurs taneczny i konkurs teatralny - 4 kwietnia
konkurs wokalny - 7 i 10  kwietnia

dokładne godziny zostaną pdoane po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń

Zapraszamy na trzecią edycję przeglądu twórczości dziecięcej i młodzieżowej z dzielnicy Praga-Południe. Przegląd ma charakter lokalny i adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Dzielnicy. Zapraszamy do udziału uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby i zespoły działające przy placówkach edukacyjnych i kulturalnych.
Przegląd odbywa się w czterech kategoriach:

Obraz - konkurs plastyczny, fotograficzny
Muzyka - konkurs wokalny, taneczny
Teatr - konkurs teatralny
Słowo - konkurs literacki

• Zgłoszenia do konkursów proszę kierować drogą mailową na adres: kamila@cpk.art.pl do 25 marca 2014r. Regulaminy oraz karty zgłoszeń można pobrać z naszej strony www.cpk.art.pl (zakładka wydarzenia, następnie festiwale).
• W kwietniu 2014 roku odbędzie się kwalifikacja zgłoszeń przez jury.
• Przesłuchania do konkursów: wokalny, teatralny, taneczny odbędą się w kwietniu 2014 roku. Planowane terminy przesłuchań konkursowych: 4, 10, 14 kwietnia 2014 roku.
• Finał Festiwalu „Rozwiń talent!" odbędzie się 12-13 maja 2014 roku. W czasie Finału występują laureaci pierwszych miejsc konkursów: wokalnego, teatralnego, tanecznego oraz następuje rozdanie nagród laureatom z wszystkich kategorii Festiwalu.
• Laureaci konkursów w dziedzinach artystycznych: teatr, film, plastyka, taniec, muzyka zostaną skierowani do Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej za pośrednictwem koordynatora ds. edukacji dla Dzielnicy Praga-Południe.

 

koordynator festiwalu - Kamila Korzybska, kontakt: kamila@cpk.art.pl; 22 517 65 86

 MATERIAŁY DO POBRANIA:

KONKURS FOTOGRAFICZNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS LITERACKI:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS PLASTYCZNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS TANECZNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS TEATRALNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS WOKALNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.


W tym tygodniu polecamy