"MOJA WOLNOŚCI" 2012

  

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

ULOTKA

REGULAMIN   VI  Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY

„MOJA WOLNOŚCI" 2012

organizator:

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów

ul. Góralska 3/38

01-112 Warszawa

tel. 726 55 60 12

jerzy.mamcarz@wp.pl

oraz:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

ul. Podskarbińska 2

03-833 Warszawa

tel. (0-22) 517-65-75, fax (0-22) 517-65-76

sekretariat@cpk.art.pl


1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie  Warszawska  Scena  Bardów  oraz  Centrum  Promocji  Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów  oraz  solistów amatorów i profesjonalistów, którego  finał  ma  miejsce  w  pierwszej  dekadzie  czerwca.

2. Uczestnicy: Młodzież  od  lat  16  oraz  osoby  dorosłe.

3. Nieletni  uczestnicy  konkursu  mają obowiązek  przebywania  pod  opieką  instruktorów  lub  opiekunów.

4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory  słowno-muzyczne:

a)  autorstwa Jonasza  Kofty (możliwość  zaprezentowania  własnej  muzyki)

b)  własnego  autorstwa  powstałe  w  poetyce  Jonasza Kofty (mile widziane utwory satyryczne)

c)  innych  autorów  piszących o  tematyce  szeroko  pojętej  wolności (wolności  słowa, jednostki, narodów...)

punkty  a, b i c  mogą  przenikać  się.

Jury   kwalifikujące  uczestników  do  Koncertu  Konkursowego,  biorąc  pod  uwagę  walory  artystyczne  nadesłanych  materiałów,  może  zakwalifikować  do  udziału  w  konkursie  utwory  w  pełni  autorskie   powstałe  w  poetyce  patrona  festiwalu.

5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając karty zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał  dźwiękowy z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal  do dnia  07 maja 2012r., na adres: Centrum  Promocji  Kultury  w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy  ul. Podskarbińska 2  , 03-833  Warszawa.

6. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury   zakwalifikuje  wykonawców  do  Koncertu  Konkursowego (z  udziałem  publiczności).

7. Festiwal odbędzie się w dniach  02 i 03 czerwca 2012  w   Centrum  Promocji  Kultury  w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy  ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa 

8. Koncert  Konkursowy odbędzie się 02 czerwca 2012 od godz. 17:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przez datą Festiwalu.

9. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu są zobowiązani spełnić następujące wymagania techniczne:

- podkład muzyczny na CD lub MD (uczestnicy  wykorzystują   akompaniament własny  lub

  na  nośniku  CD)

- opisany: wykonawca, tytuły piosenek, czas trwania, kolejność wykonywania

- podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych

10. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Paweł  Sztompke,  Jerzy Mamcarz, Stanisław  Klawe, Krzysztof  Heering, Andrzej  Zakrzewski  i  Roman  Ziemlański. .

Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.

11. Jury przyzna I, II, III miejsca  oraz wyróżnienia, którymi  będzie  zaproszenie  do  Koncertu  Finałowego.  

12. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru dostosowany  do  możliwości wokalnych  

- walory głosowe

- dykcja

- muzykalność

- interpretacja piosenek konkursowych

- walory  artystyczne  utworów  autorskich

- osobowość  sceniczna

13. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na   http://www.cpk.art.pl./

- I    nagroda  - Złoty  Klucz - 2 500 PLN

- II  nagroda   - Srebrny  Klucz - 1 000 PLN

- III nagroda   - Brązowy  Klucz  - 500 PLN

Kwoty nagród są kwotami brutto.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

14. Fundatorem nagród pieniężnych, wręczanych  podczas  Koncertu  Finałowego jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.

16. Koncert Finałowy w którym wystąpią  Laureaci  oraz artyści i  przyjaciele  Warszawskiej  Sceny  Bardów: Piotr  Bakal,  Krzysztof  Daukszewicz, Jerzy Mamcarz,   Stanisław Klawe, Jacek Kleyff, Tomasz Kordeucz, Maciej  Pietrzyk  oraz Bożena  Mazur /Złoty  Klucz 2011/,   odbędzie się 03 czerwca 2010 o godz. 18:00  w  Centrum  Promocji  Kultury  w  Dzielnicy  Praga Południe  w  m. st. Warszawy. Wstęp: 15 zł.

17. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.

18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.

19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:

- Jerzy Mamcarz - Warszawska Scena Bardów

-Kamila Korzybska - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 


Jerzy  Mamcarz

Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów

 726 55 60 12, 

jerzy.mamcarz@wp.pl


Barbara Gebler - Wasiak

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe. m.st. Warszawy


W tym tygodniu polecamy