Festiwal "Rozwiń Talent!" 2013

PROGRAM FINAŁU FESTIWALU 14 I 15 MAJA 2013 ROKU

PROTOKOŁY Z OBRAD JURY:

KONKURS WOKALNY - PROTOKÓŁ
.
KONKURS TANECZNY - PROTOKÓŁ
.
KONKURS TEATRALNY - PROTOKÓŁ
.
KONKURS FOTOGRAFICZNY - PROTOKÓŁ
.
KONKURS PLASTYCZNY - PROTOKÓŁ
.
KONKURS LITERACKI- PROTOKÓŁ

Kolejna edycja Festiwalu "Rozwiń Talent!"
                                                                                  

Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Centrum Promocji Kultury kolejny rok zaprasza placówki oświatowe do współpracy, której celem jest rozwój edukacji kulturalnej w dzielnicy Praga-Południe. Dziękujemy za zeszłoroczny odzew z Państwa strony.

W nowym sezonie proponujemy Państwu kilka form współpracy:

1. Program konsultacji
Zatrudniani przez Centrum Artyści będą w dniach, godzinach i określonych przez szkołę formach artystycznych (muzyka, teatr, choreografia, taniec, plastyka, literatura, multimedia, fotografia) udzielać konsultacji zarówno grupie jak i opiekunom przygotowującym koncert, recytacje, spektakl teatralny itp. na terenie Państwa placówki lub na terenie Centrum. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: sekretariat@cpk.art.pl. Informacje, które powinny pojawić się w zgłoszeniu: nazwa szkoły, forma artystyczna, ilość osób, wiek uczestników, miejsce konsultacji, proponowane terminy, kontakt do placówki oraz opiekuna.

2. Festiwal „Rozwiń talent!"
Zapraszamy na trzecią edycję przeglądu twórczości dziecięcej i młodzieżowej z dzielnicy Praga-Południe. Przegląd ma charakter lokalny i adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Dzielnicy. Zapraszamy do udziału uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby i zespoły działające przy placówkach edukacyjnych i kulturalnych.
Przegląd odbywa się w czterech kategoriach:
Obraz - konkurs plastyczny i fotograficzny
Muzyka - konkurs wokalny i taneczny
Teatr - konkurs teatralny
Słowo - konkurs literacki
• Zgłoszenia do konkursów proszę kierować drogą mailową na adres: sekretariat@cpk.art.pl do 27 marca 2013r. Regulaminy oraz karty zgłoszeń można pobrać z naszej strony www.cpk.art.pl (zakładka wydarzenia, następnie festiwale).
• W kwietniu 2013 roku odbędzie się kwalifikacja zgłoszeń przez jury.
• Przesłuchania do konkursów: wokalny, teatralny, taneczny przypadną na miesiąc kwiecień 2013 roku. Planowane terminy przesłuchań konkursowych: 8-12 kwietnia 2013 roku.
• Finał Festiwalu „Rozwiń talent!" odbędzie się 14-15 maja 2013 roku. W czasie Finału występują laureaci pierwszych miejsc konkursów: wokalnego, teatralnego, tanecznego oraz następuje rozdanie nagród laureatom z wszystkich kategorii Festiwalu.
• Laureaci konkursów w dziedzinach artystycznych: teatr, film, plastyka, taniec, muzyka zostaną skierowani do II Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej za pośrednictwem koordynatora ds. edukacji dla Dzielnicy Praga-Południe.


Z poważaniem
Barbara Gebler-Wasiak
dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

koordynator Festiwalu - Kamila Korzybska, kontakt: kamila@cpk.art.pl; 22 517 65 86

MATERIAŁY DO POBRANIA:

KONKURS FOTOGRAFICZNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS LITERACKI:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS PLASTYCZNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS TANECZNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS TEATRALNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.
KONKURS WOKALNY:
.
karta zgłoszeniowa
.
regulamin konkursu
.


W tym tygodniu polecamy