Warsztaty plast. dla dzieci

Instruktor artysta plastyk Andrzej Ziomek
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat
Zajęcia odbywają się w środy w godz.15:00-16:30 i godz.17:00-18:30
piątki w godz.15:30-17:00 i godz.17:30-19:00
Grupy min. 7 osób

Instruktor artysta plastyk Kinga Pawełska
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-9 lat
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 15:15-16:15
Grupy min. 7 osób

Instruktor artysta plastyk Jolanta Caban
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-9 lat
Zajęcia odbywają się w niedziele w godz. 12:30-14:00
Grupy min. 7 osób

Każda z grup spotyka się raz w tygodniu.
Zajęcia trwające 1 godzinę i 30 minut.
Koszt uczestnictwa: 210 zł. za 3 miesiące (18h).
Zajęcia trwające 1 godzinę.
Koszt uczetsnictwa: 200 zł. za 3 miesiące (12 h).

Koszt materiałów (zbiórka u instruktora): 40 zł. za 3 miesiące.


Na zajęciach dzieci poznają różne techniki malarskie (akwarela, gwasz, tempera, akryl), rysunkowe (tusz i piórko, węgiel, grafit),łączone (kolaż, frotaż, asamblaż) oraz dekoracyjne (np.malarstwo z użyciem wosku). Przedmiotem rozwoju będzie twórcza wyobraźnia dzieci i możliwość jej urzeczywistniania w różnych technikach plastycznych. W oparciu o zadania plastyczne i tematy opisowe (literackie) będziemy doskonalić umiejętności manualne i sposoby realizacji dziecięcych pomysłów. Jak co roku będziemy brać udział w ciekawych konkursach, przygotowywać wystawy prac i najważniejsze: dobrze się bawić w atmosferze radości i akceptacji.


Cele zajęć:
-stwarzanie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych w ramach określonych tematem oraz wybraną techniką plastyczną,
-rozwój wyobraźni plastycznej czyli umiejętności kreatywnej realizacji tematu,
( zdolność dostrzegania i praktycznego przetwarzania bogactwa form natury a także wynikającego z samego procesu tworzenia),
-kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia,
-zapoznanie uczestnika zajęć z wybranymi dziełami plastycznymi twórców polskich i zagranicznych i związanymi z tym różnorodnymi technikami.

Cele edukacyjne w zakresie umiejętności:
-rozwijanie sprawności warsztatowej w zakresie wybranych technik malarskich, rysunkowych i przestrzennych (papier-mache),
-kształtowanie wyobraźni plastycznej (umiejętność zrealizowania pomysłu w danej technice)
-doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,
-rozbudzanie ciekawości poznawczej.
Cele edukacyjne w zakresie wartości postaw i poglądów:
-kształcenie tolerancji wobec innych,
-zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec pracy innych,
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy własnej i zespołowej,
-dbanie o estetykę otoczenia.

Formy i metody pracy
-zajęcia praktyczne w grupach,
-udział w konkursach plastycznych.

Techniki plastyczne
-malarstwo (farby temperowe, akrylowe, akwarelowe, obrazy na płótnie, papierze, kartonie),
-rysunek (kredki, ołówki, pastele, piórko i tusz, tusze kolorowe, rysunek pędzlem),
-kolaż, frotaż, papieroplastyka, asamblaż, monotypia, techniki łączone.

Tematyka zajęć
-postać ; figura człowieka realizowana w różnych technikach malarskich, rysunkowych i przestrzennych,
-zwierzę; figury różnych zwierząt realizowane w różnych technikach malarskich, rysunkowych i przestrzennych,
-kompozycja malarska i rysunkowa; nauka kompozycji na podstawie podanych tematów opisowych (np. orkiestra, miasto dniem i nocą, balet, planeta Małego Księcia, podróż do egzotycznego kraju itp.),
-interpretacja kompozycji malarskiej; praktyczne przybliżenie zagadnień związanych z kompozycją i kolorem,
-twórczy kalejdoskop; tworzenie okolicznościowych kartek związanych z upływającym rokiem (Boże Narodzenie, Wielkanoc),
-rysunek i malarstwo z natury; komponowanie na płaszczyźnie w oparciu o to co widzialne (martwa natura, postać człowieka),
-tworzenie ilustracji do wybranych tekstów literackich,
-tematy związane z wybranymi konkursami plastycznymi (2-3 razy w ciągu roku).


W tym tygodniu polecamy