Prac. malarstwa dla młodzieży

Instruktor: dr Jolanta Caban


Pracownia malarstwa dla młodzieży (13-25 lat).

Program:

• rysunek:
- rysunek z natury, z modelem, techniki rysunkowe,
- nauka rysunku światłocieniowego ołówkiem i węglem,
• malarstwo:
- techniki malarskie
- martwa natura, model, przyroda,
- nauka wydobycia bryły światłem i kolorem.


Zajęcia trwają 3 godziny. Spotkania raz w tygodniu.
Koszt: 300 zł. za 3 miesiące (36 h).
Materiały we własnym zakresie.
Zajęcia odbywają się w niedziele w godz. 9:00-12:00.


W tym tygodniu polecamy