Prac. rzeźby dla młodzieży i dorosłych

Instruktor Anna Wszyndybył

Rzeźba - spotkania z przestrzenią - zapoznanie się z materiałem, różnymi sposobami modelowania, np. przez dodawanie i odejmowanie, zasadami konstrukcji przestrzennej rzeźby i płaskorzeźby. Poznawanie środków wyrazu, np.: kontrast wielkości, kształtu i faktury. Nauka proporcji kompozycji ze świata zwierząt, roślin i rzeźby portretowej, studium postaci ludzkiej.

Zajęcia dla dorosłych trwają 3 godziny. Spotkania raz w tygodniu.
Koszt uczestnictwa: 300 zł. za 3 miesiące (36 h).
Materiały we własnym zakresie.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 12.00-15.00, 17.00-20.00 
oraz we wtorki w godz. 11:00-14:00.

Zdjęcia wykonała Katarzyna Kaźmierska.
W tym tygodniu polecamy