pod kier. K. Zdzieszyńskiej-Demolin

Instruktor: artysta plastyk Ksenia Zdzieszyńska-Demolin

Na zajęciach w grupie zaawansowanej uczestnicy doskonalą umiejętności, pogłębiając wiedzę na temat możliwości jakie daje technika olejna, akwarela, akryl, realizują własne projekty studiując naturę i dzieła mistrzów.

Teoria i praktyka w dziedzinie malarstwa olejnego.
Poznanie podstawowych przyborów materiałów i narzędzi malarskich oraz sposobów ich stosowania i konserwacji.
• Wiadomości ogólne z zakresu teorii barw
- koło barw
-kolory podstawowe, pochodne, uzupełniające, złamane
- barwy ciepłe i zimne
- układ tonalny w obrazie
• Znaczenie kompozycji w teorii i w praktyce.
• Linia horyzontu i jej znaczenie
• Rodzaje perspektyw stosowane w malarstwie
• Znaczenie światła w obrazie
Postrzeganie i szkicowanie i malowanie martwych natur i kompozycji z wyobraźni na różnych nośnikach malarskich.

Zajęcia trwają 3 godziny. Spotkania raz w tygodniu.
Koszt uczestnictwa: 300 zł. za 3 miesiące (36 h).
Zajęcia odbywają się w soboty godz. 12:15-15:15 oraz 15:30-18:30.
Grupa min.8

 


W tym tygodniu polecamy